5GEndTech

Program Hakkında

Akıllı Üretim Teknolojileri

I

5G - Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı 5G@ENDTECH Başladı

5G altyapısı ile çözüm geliştiren yerli teknoloji girişimlerinin Üretim Sektörü Uygulamalarının destekleneceği Hızlandırma Programı 5G@EndTech, Arçelik’in üretim sahalarındaki, canlı uygulama konularına çözüm geliştirmek isteyen girişimci başvurularını bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB, TÜBİTAK TÜSSİDE, Arçelik, Nokia ve Türk Telekom iş birliğinde oluşturulan bu programla; Türkiye’deki 5G tabanlı girişimlerin ticarileşme ve globalleşme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

5G ve ötesi bağlantı teknolojilerinin; 2035 yılı sonuna kadar, küresel ölçekte 13,2 trilyon Dolar hacminde ekonomik değer yaratması ve bunun 4.7 trilyon Doları imalat sektöründeki uygulamalardan kaynaklanacağı öngörülmektedir.

Bu öngörü ile küresel rekabet ortamında yerli girişimlerin desteklenmesi amacıyla geliştirilen programda, Türkiye’deki 5G girişimlerinin imalat sanayine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesi, bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklemesi amaçlamıştır.

Aşağıda belirtilen uygulama alanlarına yönelik ürün ve çözüm geliştirebilecek veya bu alanların dışında hali hazır bir çözümü olup bunu sunmak isteyecek girişimlere saha gezileri, eğitim, mentorlük, finansman desteği gibi faydalar sağlanacaktır. Girişimlerle canlı saha uygulama testleri yapılacak (PoC), geliştirilen ürün ve çözümlerin potansiyel müşteri olabilecek sektör temsilcilerine ve yatırımcılara sunulacağı aktiviteler düzenlenecektir.

5G@EndTech programında ürün ve çözümleriniz ile yerinizi almak için aşağıdaki linklerden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bu programa katılmak için lütfen open-ecosystem.org'a kaydolun ve seçtiğiniz senaryolara başvurun (ya da aşağıdaki uygulama alanlarındaki bağlantılari takip edin).

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle – Concierge aracılığıyla iletişime geçin

Program Ortakları

Program Faydaları

Eğitim Programı

Üretim sahası, Girişimcilik ve KOSGEB desteğine başvurmak için gerekli olan bilgilerin aktarılacağı mini bir eğitim, oryantasyon desteği

Mentorluk

Program paydaşlarının yöneticileri ve teknik liderlerinden teknoloji, saha uygulamaları ve iş geliştirme alanlarında mentorluk desteği

PoC Deneme

Belirlenen uygulama alanları (usecase)’ler için çözüm geliştirebilecek girişimlere gerçek saha uygulamasında konsept denemesi yapabilme imkanı

Finansal Destek

PoC denemesi yapabilmek adına gerekli olan maliyetleri karşılamak için (uygun şartları sağlamak kaydıyda) KOSGEB’ten finansal destek imkanı

Tanıtım ve Networking

Program paydaşı kurumların yurtiçi be yurtdışı geniş bağlantılarına dahil olma ve çeşitli yöntemlerle tanıtım ve bilinirlik desteği

Ticarileşme ve Yatırım

PoC sürecini başarıyla tamamlayan girişimler için program paydaşı kurumlar başta olmak üzere, kurumsal şirketlere satış ve ortak ürün/teknoloji geliştirme ve yatırım arayışı olan girişimler için yatırımcılara erişim imkanı

Uygulama Alanları

5G Connected KARTACA

Elektronik kartlara yazılım yükleme kutularının 5G üzerinden networke bağlanarak sistemler ile entegrasyonun sağlanması.

Gezi ve İsig Denetleme Robotu

İş sağlığı ve güvenliği denetlemeleri ve fabrika gezilerinin bir gezi robotu ile sağlanması.

Drone ile Sayım

Ürün veya malzeme sayımının 5G bağlantılı drone'lar ile sağlanması.

AGV Tarzı Cihaz ile Sayım

Ürün veya malzeme sayımının 5G bağlantılı AGV tarzı cihazlar ile sağlanması.

Drone ile Güvenlik Turu

5G altyapısı kullanan drone'ların kampüs alanlarında güvenlik turları atarak riskli durumları tespit edebilmesi.

Akıllı Örnekleme

Üretim hattındaki ürünlerin üzerine sabitlenecek ürün kimliklendirilmesi işlemlerinde görev alacak 5G bağlantılı cihaz tasarımı.

Kapalı Mekan Konumlandırma

Fabrika layout'u üzerinde fabrika içerisindeki hareketli ve sabit her türlü nesnenin haritasının çıkarılarak anlık takip edilmesi.

Diğer

Proje paydaşlarının destekleri ile hayata geçirebileceğinizi düşündüğünüz mevcut çözümlerinizi gerçek bir fabrika ortamında göstermek için diğer bölümünden başvurabilirsiniz.

Zaman Planı